WELKOM bij nieuw rotterdam

De plek waar we bouwen aan een gezonde samenleving op basis van vrijheid, verbinding en verbeeldingskracht. Als het gaat om voedselvoorziening, zorg voor gezondheid, onderwijs en andere primaire levensbehoeften, ervaren wij dat de menselijke maat onder druk staat.
Onze samenleving vraagt om nieuw ondernemerschap: meer betrokken en meer lokaal, ‘in de grootsheid van de stad met de vertrouwdheid van een dorp’. Wij voelen ons geroepen daaraan bij te dragen, met de inzet van ieders inzicht en talent.

 

UItgelicht

Eénjarig bestaan NR Cinerama

Vooruitblik

Schuif je aan?

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze laatste activiteiten? Heb je interesse mee te eten, elkaar te ontmoeten of aan workshops en andere activiteiten deel te nemen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Steun Nieuw Rotterdam

Onze activiteiten worden met, voor en door elkaar georganiseerd. Voor veel zaken zijn mens- en daadkracht nodig. Sommige zaken kosten geld. Een bijdrage wordt op prijs gesteld.